Gizlilik Politikası

1) Piccolo Mondo Hotel, kullanıcıların www.piccolomondohotel.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, adı soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

2) Piccolo Mondo Hotel, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Piccolo Mondo Hotel, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3. kişiler ile paylaşabilecektir.

3) Piccolo Mondo Hotel, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Piccolo Mondo Hotel'in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.piccolomondohotel.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Piccolo Mondo Hotel'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

4) Piccolo Mondo Hotel, kullanıcılara ve kullanıcıların www.piccolomondohotel.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

5) Piccolo Mondo Hotel, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.piccolomondohotel.com sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Piccolo Mondo Hotel'in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.piccolomondohotel.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.